Meso Italisht Online Falas - Mesimi 1 Alfabeti

Mesimi 1 Alfabeti i Gjuhes Italiane
Alfabeti italian

L'alfabeto italiano - alfabeti italian

Gjuha italiane ka 21 shkronja 16 bashkëtingëllore dhe 5 zanore.

[Germa]   [Si shqiptohet]

a               a
b               bi
c               çi
d               di
e               e
f               ef-fe
g               xhi
h               ak-ka
i               i
l               el-le
m               em-me
n               en-ne
o               o
p               pi
q               ku
r               er-re
s               es-se
t               ti
u               u
v               vi, vu
z               xeta

me shume alfabeti italian shqip

2 commenti: